Algemene voorwaarden vakantie reizen 2023/2024

Artikel 1.0 Algemeen

Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen Christelfit en de klant/cliënt/opdrachtgever inzake wandelvakanties (van 1 tot 7 dagen) en evenementen.

Artikel 2.0 Inschrijving/aanmelding

Inschrijven of aanmelden voor vakanties geschiedt via de mail.

Er dient een inschrijfformulier te worden ingevuld via de website. Hier kun je kiezen voor in 2x betaling of het totaalbedrag in één keer voldoen. Na betaling staat de deelnemer aangemeld en krijgt een bevestiging per email. 

Vakanties/evenementen bieden op dit moment plaats tot 7 per vakantie/evenement, afhankelijk van de grootte van de accommodatie.

Artikel 3.0 Verhindering

Indien je op het laatste moment verhinderd bent om mee te gaan, kun je je beroepen op een annuleringsverzekering die je zelf kunt afsluiten bij inschrijving. In bijzondere gevallen (zie daarvoor de voorwaarden van je annuleringsverzekering) krijg je dan je geld terug. . 

Als deelnemers besluiten om zich terug te trekken om wat voor reden dan ook, dan hebben zij recht op terugbetaling van ten hoogste een deel van de verschuldigde deelnamekosten:

  • Twee maanden voor aanvang van het programma: terugbetaling van 50% van deelnamekosten.
  • Een maand voor aanvang van het programma: terugbetaling van 25% van deelnamekosten.
  • Twee weken voor aanvang van het programma: terugbetaling van 10% van deelnamekosten.
  • Binnen twee weken voor aanvang van het programma: er worden geen deelnamekosten terugbetaald. Overdragen naar een ander persoon is dan wel mogelijk.

Indien Christel zelf verhinderd is door ziekte of persoonlijke omstandigheden en niet op tijd vervanging kan regelen, kan de vakantie vanuit Christelfit verplaatst worden naar een andere datum. Ook bij te weinig deelnemers kan dit het geval zijn.

Indien je dan niet mee kunt, kun je het betaalde bedrag teruggestort krijgen. Maar we streven uiteraard altijd naar het door laten gaan.

Artikel 4.0 Tarieven

Voor de wandelvakanties gelden verschillende tarieven, afhankelijk van de locatie en duur van een vakantie

De betaling gaat d.m.v. Ideal via de trainin link of rechtstreeks door het

overboeken per bank na ontvangst van de factuur.

NL56INGB0009548274  t.n.v. Christelfit

Artikel 5.0 Aansprakelijkheid

Voor wandelvakanties of evenementen geldt dat deelnemen geheel geschiedt op eigen risico van de deelnemer. Christelfit, dan wel de docent/begeleider, kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade en/of letsel van de deelnemer en of spullen van de deelnemer. 

Artikel 6.0 Privacyreglement

Uw privacy wordt gerespecteerd door Christelfit. Uw persoonsgegevens worden nooit zonder uw toestemming met derden gedeeld.